ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #92 – Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού εξωτερικών χώρων