ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #102 – Προμήθεια νήματος και λαδιού μίξης (για το χορτοκοπτικό μηχάνημα)