ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #85- Προμήθεια ειδών καθαριότητας