ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #110 – Προμήθεια set οστεοσύνθεσης διατροχαντηρίου κατάγματος, τύπου Richards