ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #115 – Προμήθεια δοχείων φίλτρου για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού