ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #116 – Προμήθεια μηχανήματος περιποίησης δαπέδου