Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 14-10-2019 έως 18-10-2019