Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 7-10-2019 έως 11-10-2019