ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #95 (επανάληψη) – Προμήθεια ξυλουργικών και οικοδομικών υλικών