ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #12 (Επανάληψη) – Προμήθεια φίλτρων αναρρόφησης χειρουργείου GIMA