ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #128 (Επανάληψη 3η) – Προμήθεια επιτραπέζιων βάσεων θεραπείας αυχένα