ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #137(Επανάληψη 2η) – Προμήθεια αντιολισθητικών πλακιδίων δαπέδου