ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #13 (Επανάληψη 3η) – Προμήθεια φορτιστών μεταβαλλόμενης τάσης