ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #38 – Μεταφορά κρεβατιών και στρωμάτων από το Ασκληπιείο Βούλας