ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #32 – Προμήθεια αυτόματης μπάρας για την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου