ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #34 – Προμήθεια σετ ημιολικής αρθοπλαστικής διπλής κίνησης με τσιμέντο