ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #27 (2η Επανάληψη) – Προμήθεια ραχιαίων βελονών και τεστ ταχείας διάγνωσης γρίπης