ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2020 – Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας – εστίασης ή σίτισης και φύλαξης