ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #141 (2η επανάληψη) – Ανάδειξη εργολάβου για την άντληση λυμάτων