Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Συνεργασία 12 μηνών με Ιατρό Ειδικότητας Ψυχιατρικής