Δελτίο Τύπου 26/6/2019 – Εγκαίνια Αξονικού Τομογράφου – Ψηφιακού Μαστογράφου – Μονάδας Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου

Δελτίο Τύπου 26/6/2019 – Εγκαίνια Αξονικού Τομογράφου – Ψηφιακού Μαστογράφου – Μονάδας Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου

2020-07-02T09:43:56+03:00