ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #74 – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ