Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-06-2020 έως 30-06-2020