Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 06-07-2020 έως 10-07-2020