Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 13-07-2020 έως 17-07-2020