ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #18 – Ανάδειξη εργολάβου ταφής – εκταφής