ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #18 – Ανάδειξη εργολάβου ταφής – εκταφής ψυχασθενών& προμήθεια μαρμάρινων τάφων