Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 01-08-2020 έως 15-08-2020