Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-07-2020 έως 31-07-2020