ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #109 – Προμήθεια ανταλλακτικού σετ λυχνίας για την επισκευή αιματηρού χολυερυθρινόμετρου