Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 14-09-2020 έως 18-09-2020