ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #24 – Ανάδειξη εργολάβου συντήρησης δαπέδου μαγειρίων