Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-09-2020 έως 30-09-2020