ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #11 – Συντήρηση μηχανημάτων χειρουργείου