ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #18 (3η επανάληψη) – Ανάδειξη εργολάβου ταφής – εκταφής ψυχασθενών& προμήθεια μαρμάρινων τάφων