ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #27 – Προμήθεια συστήματος τεστ κοπώσεως