ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #10 (1η επανάληψη) – Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος