ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #12 – Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού, Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργου για το e-connect, Διασύνδεση νέων αναλυτών στο LIS