Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 1-11-2020 έως 15-11-2020