Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Συνεργασία 12 μηνών με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Παθολογίας και έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής