ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #109 (2η επανάληψη) – Προμήθεια ανταλλακτικού σετ λυχνίας για την επισκευή αιματηρού χολερυθρινόμετρου