ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #140 – Προμήθεια δύο σετ οστεοσύνθεσης διατροχαντηρίου κατάγματος τύπου Richards