ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #139 (ορθή επανάληψη) – Ανάδειξη αναδόχου διακίνησης αλληλογραφίας