ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #127 (1η επανάληψη) – Προμήθεια αρχιτεκτονικών συστημάτων κουφωμάτων PVC