ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #121 (2η επανάληψη) – Συντήρηση και καθαρισμός μικροσκοπίου Olympus