ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #14 – Επισκευή συντήρηση θαλάμου ασφαλείας Nuve MN120