ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ #13 – Προμήθεια αντλίας προώθησης JP 5-48 για το σύστημα επεξεργασίας νερού