Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-11-2020 έως 30-11-2020