Δελτίο Τύπου 1/12/2020 – Προσλήψεις ιατρικού προσωπικού διαφόρων μορφών εργασίας