ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #134 (επανάληψη 1η) – Προμήθεια ανταλλακτικού οχήματος (ασθενοφόρου)