ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #145 – Ανάθεση συντήρησης – φανοποιΐας δύο υπηρεσιακών οχημάτων